Methadone được sản xuất trong Chiến tranh thế giới thứ II với mục đích ban đầu là làm thuốc giảm đau, có tác dụng kéo dài thời gian chuyển thương để sử dụng trên chiến trường. Methadone nằm trong danh mục các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới, được quản lý nghiêm ngặt theo Công ước năm 1961 về ma tuý.
Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đăng tải Các Báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ IV:
Bài trích trên bao gồm một đoạn video và bài viết về một khu vực tiêm chích an toàn ở Canada. Cơ sở vật chất ở đây cho phép người nghiện chích ma túy có thể tiêm chích, nhận được sự hỗ trợ của y tá và các điều trị, xét nghiệm. Từ khi được thành lập
Hiện nay, các số liệu thống kê về số người sử dụng ma túy trong cả nước do ngành Công an quản lý thấp hơn nhiều so với con số thực tế. Để ước tính số lượng người sử dụng ma túy trên cả nước phục cho chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng nghiện chích ma túy
Đến hiện nay đã có ba mô hình ngăn chặn nhằm kiểm soát sự lây lan HIV qua cộng động người nghiện chích ma túy: mô hình giảm cung nhằm tập trung kiểm soát lượng thuốc và thực thi luật pháp, mô hình giảm cầu nhằm tập trung phục hồi chức năng cho người nghiện, và mô hình giảm hại.
Áp dụng mô hình giảm hại vào cuối những năm 1990 tại Việt Nam đã dẫn đến những kết quả khả quan, đặc biệt là những chương trình được hỗ trợ bởi chiến lược phòng chống HIV cấp quốc gia, bao gồm a) giáo dục về nguyên nhân và biện pháp phòng chống HIV b) sử dụng bao cao su c)biện pháp thay thế d) chương trình trao đổi kim tiêm.
Tài liệu được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện vẽ bản đồ điểm nóng nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong một khu vực địa lý nhất định để phục vụ cho việc triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động theo dõi, đánh giá chương trình
Website Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP) trân trọng trình bày Tuyên bố chính trị phòng chống HIV/AIDS của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2011: "Tăng cường mạnh mẽ nỗ lực của chúng ta để xóa bỏ HIV và AIDS"