“ Tham gia dự án này, em thấy mình tự tin hơn vì được học rất nhiều kỹ năng như cách trình bày và nói trước đám đông, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý dự án, tổ chức sự kiện, …. Đặc biệt là các chuyến hỗ trợ tại chỗ cầm tay chỉ việc của cán bộ dự án, rất dễ hiểu và dễ làm nên em cảm thấy công việc này thật có ý nghĩa- Trưởng nhóm bạn tình nữ ABC Nghệ an.”
Từ ngày có dự án tôi thấy cuộc sống thêm nhiều điều thú vị hơn, ví như là quen được nhiều người bạn mới, học được cách làm việc và cách sống có ý nghĩa, tự tin ngẩng đầu khi giao tiếp với mọi người, được đi đây đi đó tập huấn, hiểu được thêm nhiều vấn đề, thấy mọi người vui vẻ mình cũng vui vẻ theo. Không như trước kia chưa có dự án tôi hay cáu gắt vô cớ. Ngày làm việc xong đêm đi ngủ sớm cứ ngày này qua tháng khác lặp đi lặp lại rất vô vị.
Hồi giờ bọn em tham gia nhiều dự án, đặc biệt là tập huấn. Học thì rất bài bản nhưng về bọn em không làm theo được. Từ ngày tham gia dự án này, được học cách viết dự án, quản lý dự án. Về bọn em làm được ngay vì cách học và đào tạo rất cụ thể, dễ hiểu. Nhất là các chuyến hỗ trợ cầm tay chỉ việc- Bạn Lại thị Hồng, Trưởng nhóm Mặt trời của bé, Hà Nội.
Mặc dù người nhiễm đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm, gần như không có hoạt động chăm sóc và hỗ trợ cho những người chăm sóc này. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người chăm sóc ở các nhóm tự lực, dự án thí điểm mô hình chăm sóc tâm lý và nâng cao khả năng tư vấn tâm lý cho những người chăm sóc.