• TRUNG TÂM NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (CHP)
  • Phòng 502, Nhà E4, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Tel: +84-4-3574-6225
  • Website: www.chp.org.vn