• TRUNG TÂM NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (CHP)
  • Nhà số 9, tập thể cao đẳng y tế, ngách 117/17 phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  • Tel: +84-913002947
  • Website: www.chp.org.vn