NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Thông điệp chung: Giám đốc Điều hành UNICEF Henrietta H. Fore và Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ngày 31 tháng 7 năm 2020

Tuyên bố

Chủ đề của Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2020 là Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho một hành tinh khỏe mạnh hơn. Phù hợp với chủ đề này, WHO và UNICEF đang kêu gọi các chính phủ bảo vệ và thúc đẩy khả năng tiếp cận của phụ nữ với tư vấn kỹ năng về nuôi con bằng sữa mẹ, một thành phần quan trọng của hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ.

Nuôi con bằng sữa mẹ cung cấp cho mọi trẻ em sự khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc sống. Nó mang lại lợi ích sức khỏe, dinh dưỡng và cảm xúc cho cả trẻ em và bà mẹ. Và nó tạo thành một phần của hệ thống thực phẩm bền vững. Nhưng trong khi cho con bú là một quá trình tự nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các bà mẹ cần hỗ trợ - cả hai để bắt đầu và duy trì cho con bú.

Dịch vụ tư vấn lành nghề có thể đảm bảo rằng các bà mẹ và gia đình nhận được sự hỗ trợ này, cùng với thông tin, lời khuyên và sự trấn an mà họ cần để nuôi dưỡng em bé một cách tối ưu. Tư vấn cho con bú có thể giúp các bà mẹ xây dựng sự tự tin trong khi tôn trọng hoàn cảnh và lựa chọn cá nhân của họ. Tư vấn có thể trao quyền cho phụ nữ vượt qua các thách thức và ngăn chặn các thực hành chăm sóc và nuôi dưỡng có thể can thiệp vào việc nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu, chẳng hạn như cung cấp chất lỏng, thực phẩm và sữa thay thế không cần thiết cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cải thiện khả năng tiếp cận với tư vấn lành nghề cho con bú có thể kéo dài thời gian cho con bú và thúc đẩy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, mang lại lợi ích cho em bé, gia đình và nền kinh tế. Thật vậy, phân tích chỉ ra rằng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn ngày càng tăng có thể cứu sống 820 000 trẻ em mỗi năm, tạo ra 302 tỷ USD thu nhập bổ sung.

Tư vấn cho con bú có kỹ năng có thể được cung cấp bởi các tác nhân khác nhau bao gồm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tư vấn cho con bú và các nhà cung cấp hỗ trợ đồng đẳng, và trong nhiều môi trường khác nhau tại các cơ sở y tế hoặc phòng khám, thông qua các chuyến thăm tại nhà hoặc các chương trình cộng đồng, trực tiếp hoặc từ xa. Trong đại dịch COVID-19, điều quan trọng hơn nữa là tìm ra các giải pháp sáng tạo để đảm bảo rằng việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu này không bị gián đoạn và các gia đình tiếp tục nhận được tư vấn cho con bú mà họ cần.

Đây là lý do tại sao UNICEF và WHO, phù hợp với các hành động chính sách được ủng hộ bởi Tập thể nuôi con bằng sữa mẹ toàn cầu do UNICEF-WHO đứng đầu, đang kêu gọi các chính phủ:

• ĐẦU TƯ để cung cấp dịch vụ tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ có kỹ năng cho mọi phụ nữ. Đảm bảo có sẵn Nhân viên tư vấn cho con bú lành nghề cho mọi phụ nữ sẽ cần tăng tài chính cho các chương trình nuôi con bằng sữa mẹ và cải thiện việc giám sát và thực hiện các chính sách, chương trình và dịch vụ.

  • ĐÀO TẠO nhân viên chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả nữ hộ sinh và y tá, để tư vấn kỹ năng về nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ và gia đình.

  • ĐẢM BẢO rằng dịch vụ tư vấn được cung cấp như một phần của các dịch vụ sức khỏe và dinh dưỡng thông thường có thể dễ dàng tiếp cận.

  • ĐỐI TÁC và cộng tác với xã hội dân sự và các hiệp hội nghề nghiệp y tế, xây dựng hệ thống hợp tác mạnh mẽ để cung cấp dịch vụ tư vấn thích hợp.

  • BẢO VỆ nhân viên chăm sóc sức khỏe khỏi ảnh hưởng của ngành công nghiệp thực phẩm trẻ em.

Cùng với nhau, thông qua cam kết, hành động đồng bộ và cộng tác, chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi bà mẹ đều có thể tiếp cận với dịch vụ tư vấn kỹ năng về nuôi con bằng sữa mẹ, trao quyền cho cô ấy để mang lại cho con mình một khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc đời.

 

 

 

 Joint message: UNICEF Executive Director Henrietta H. Fore and WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus

31 July 2020 

Statement

The theme of World Breastfeeding Week 2020 is “Support breastfeeding for a healthier planet”. In line with this theme, WHO and UNICEF are calling on governments to protect and promote women’s access to skilled breastfeeding counselling, a critical component of breastfeeding support.

Breastfeeding provides every child with the best possible start in life. It delivers health, nutritional and emotional benefits to both children and mothers. And it forms part of a sustainable food system. But while breastfeeding is a natural process, it is not always easy. Mothers need support – both to get started and to sustain breastfeeding.

Skilled counselling services can ensure that mothers and families receive this support, along with the information, the advice, and the reassurance they need to nourish their babies optimally. Breastfeeding counselling can help mothers to build confidence while respecting their individual circumstances and choices. Counselling can empower women to overcome challenges and prevent feeding and care practices that may interfere with optimal breastfeeding, such as the provision of unnecessary liquids, foods, and breastmilk substitutes to infants and young children.

Improving access to skilled counselling for breastfeeding can extend the duration of breastfeeding and promote exclusive breastfeeding, with benefits for babies, families and economies. Indeed, analysis indicates that increasing rates of exclusive breastfeeding could save the lives of 820 000 children every year, generating US $302 billion in additional income.

Skilled breastfeeding counselling can be provided by different actors including health care professionals, lactation counsellors and peer support providers, and in a variety of settings– in health facilities or clinics, through home visits or community programmes, in person or remotely. During the COVID-19 pandemic, it is even more important to find innovative solutions to ensure that access to these essential services is not disrupted and that families continue to receive the breastfeeding counselling they need.

This is why UNICEF and WHO, in line with the policy actions advocated by the UNICEF-WHO-led Global Breastfeeding Collective, are calling on governments to:

  • INVEST to make skilled breastfeeding counselling available to every woman. Ensuring availability of skilled breastfeeding counselling to every woman will require increased financing for breastfeeding programmes and improved monitoring and implementation of policies, programmes and services.
  • TRAIN health care workers, including midwives and nurses, to deliver skilled breastfeeding counselling to mothers and families.
  • ENSURE that counselling is made available as part of routine health and nutrition services that are easily accessible.
  • PARTNER and collaborate with civil society and health professional associations, building strong collaborative systems for provision of appropriate counselling.
  • PROTECT health care workers from the influence of the baby food industry.

Together, through commitment, concerted action and collaboration, we can ensure that every mother has access to skilled breastfeeding counselling, empowering her to give her baby the best possible start in life.

Description: https://www.who.int/images/default-source/health-topics/breastfeeding/breastfeeding-statement-fore-tedros.png?sfvrsn=d6d72df0_1