Tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ bản về can thiệp giảm tác hại
Tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ bản về can thiệp giảm tác hại
Từ ngày 29 đến 30 tháng 9 năm 2012 tại TP Hòa Bình, trong khuôn khổ Dự án HAARP Việt nam, Dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự để thực hiện thành công các sáng kiến giảm hại” của CHP đã tổ chức khóa “Tập huấn kiến thức cơ bản về can thiệp giảm tác hại” cho thành viên Ban điều hành của 15 nhóm tự lực tại 3 tỉnh Bắc K

Khóa tập huấn nhằm cung cấp cho thành viên Ban điều hành các nhóm tự lực tại 3 tỉnh nói trên những kiến thức cơ bản về hoạt động can thiệp giảm tác hại cho những người nghiện chích ma túy, và thân nhân của họ. Với sự hỗ trợ của CHP và giảng viên nhiều kinh nghiệm, khóa học đã giúp học viên có kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy cũng như phương pháp và định hướng tổ chức các hoạt động can thiệp giảm tác hại thông qua mô hình tiếp cận nhóm. Thông qua khóa học này những kiến thức liên quan như bệnh lây truyền qua đường tình dục, các dịch vụ chuyển gửi, ….kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong hỗ trợ can thiệp giảm tác hại cũng được đề cập và truyền tải đến học viên.

Trong thời gian tập huấn thành viên ban điều hành của 15 nhóm tự lực cũng có cơ hội để chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc đời của mình, những tình huống, những thắc mắc khó khăn gặp phải khi triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại tại địa phương. Kết thúc khóa tập huấn, học viên nhận chứng chỉ và nắm vững các kiến thức cơ bản để triển khai các can thiệp giảm tác hại cho thành viên nhóm là những người nghiện chích ma túy và thân nhân của họ.

Vũ Lê


Bài viết cùng chủ đề